Tin tức

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG - CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ LIÊN NINH

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ LIÊN NINH CÓ NHU CẦU TUYỂN DỤNG CÁC VỊ TRÍ NHƯ SAU:
1. LÁI XE BUÝT: CÓ GIẤY PHÉP LÁI XE HẠNG D HOẶC E
2. NHÂN VIÊN PHỤC VỤ HÀNH KHÁCH: HỌC VẤN TỪ BẬC THCS TRỞ LÊN

Liên hệ