Tin tức

THÔNG BÁO TẠM DỪNG HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CÔNG CỘNG BẰNG XE BUÝT

Xe buýt Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh tạm dừng hoạt động 15 ngày, kể từ ngày 24/7/2021 để thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của UBND Thành phố Hà Nội theo nguyên tắc Chỉ thị 16 của Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19.

Xin trân trọng thông báo!

Liên hệ